Zitting van maandag 27 mei 2019

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 29 april 2019.

Op 29 april 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

 

2 IGEAN dienstverlening. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 28 juni 2019.

Op vrijdag 28 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Igean dienstverlening plaats waarop de jaarrekening en het jaarverslag 2018 zullen worden vastgesteld. Er wordt eveneens een statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd.

 

De volledige agenda werd voorgelegd aan de raad van bestuur van Igean van 15 mei 2019, waardoor we de officiële uitnodiging met bijhorende documenten nog niet ontvangen hebben.

 

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

 

3 IGEAN milieu en veiligheid. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2019.

Op vrijdag 28 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid plaats waarop de jaarrekening en het jaarverslag 2018 zullen worden vastgesteld. Er wordt eveneens een statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd.

De volledige agenda werd op 15 mei 2019 voorgelegd aan de raad van bestuur van Igean waardoor we de officiële uitnodiging en bijhorende documenten nog niet ontvangen hebben.

 

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

 

5 CIPAL dienstverlenende vereniging. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 27 juni 2019.

Het OCMW ontving de oproeping van 9 mei 2019 voor de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 met de volgende agendapunten:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

3)      Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

4)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

5)      Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

6)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

7)      Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding

8)      Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur

9)      Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024

10)  Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur met raadgevende stem in afdalende volgorde

11)  Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Aan de raad wordt voorgesteld de agendapunten goed te keuren en de gemeentelijke vertegenwoordiger, Erwin Callens te mandateren.

 

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

 

4 Goedkeuring wijziging organogram.

Het is noodzakelijk om het organogram te actualiseren met functies die voorzien zijn in het personeelsbudget 2019. Dit organogram werd voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties. Aan de raad wordt voorgesteld het gecoördineerd organogram goed te keuren met ingang van 1 juni 2019.

Het betreft:

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken

- één functie van deskundige mobiliteit B1-B3 (1 VTE) i.p.v. één functie van medewerker C1-C3 (1 VTE) in de afdeling mobiliteit

- afdeling containerpark: er is nog maar één VTE polyvalent vakman D1 uitdovend (wegens pensionering van een personeelslid)

Beleidsdomein vrije tijd:

- één functie van deskundige sport B1-B3 (1 VTE) i.p.v. één functie van medewerker C1-C3 (1 VTE) in de afdeling sport

- naamwijziging van de afdeling ontwikkelingssamenwerking in afdeling lokaal mondiaal beleid en naamwijziging van de functie derdewereldconsulent  in deskundige mondiaal beleid

Beleidsdomein persoonsgebonden zaken:

- in de afdeling seniorendienst gebeurt een aanpassing aan de realiteit van 1 VTE medewerker naar 1,1 VTE medewerker.

 

Publicatiedatum: 17/05/2019