Zitting van maandag 25 januari 2021

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer en Anne Van Aperen - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Luc Van der Schoepen en Shana Claessens - raadsleden

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 14 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 14 december 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 14 december 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code . Wijziging leden. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

 

26Molenveld. Goedkeuring verkoopakte.

 

Eénparig

 

raad voor maatschappelijk welzijn

agenda

 

Zitting vanmaandag 25 januari 2021 om 21:00 uur

raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

Werking en organisatie

Interne orde

 

1Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 14 december 2020.

 

Eénparig

 

2Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code . Wijziging leden.

 

Raadslid Konings heeft een vraag omtrent de verdeling van de zetels.  Bij de inleiding wordt er vermeld dat de commissie bestaat uit 11 leden.  Wanneer hij alle leden optelt + de voorzitter, Tom Versompel, komt hij op 12 leden.  Hij vraagt zich af of de voorzitter niet bij de 6 mensen moet zitten die werden aangeduid voor N-VA? 

 

Voorzitter Versompel geeft mee dat dit zal onderzocht worden en dat het punt dan zal hernomen worden op de volgende gemeenteraad. 

 

 

Raadslid Buysse wil graag nog iets meedelen.  Lang volgde ze de politiek vanop een afstand en de laatste jaren als gemeenteraadslid van dichtbij.  Ze zetelt nu 2 jaar in de gemeenteraad maar nu eindigt het voor haar en biedt ze haar ontslag aan als gemeenteraadslid.  Om persoonlijke redenen lukt het haar niet meer om dit te volgen zoals ze zou willen en hoe een raadslid dat zou moeten doen.  Ze vindt het heel jammer en had het graag anders gezien nu ze de smaak te pakken had na het wennen aan de procedures en de manier van werken.  Ze heeft heel veel geleerd en heel veel interessante dingen gehoord van mensen.  Ze trok grote ogen in positieve en soms minder positieve zin.  Met veel spijt neemt ze afscheid en ze wil graag iedereen bedanken.  Ook een speciale dank aan haar fractieleider Rudi Pauwels.  Ook Inge Hermans en Kasper Vanpoucke zal ze erg missen.  Haar formeel ontslag op papier zal ze nog bezorgen. 

 

De voorzitter bedankt raadslid Buysse voor de samenwerking en wenst haar nog veel succes in de toekomst.

 

Raadslid Pauwels wil graag raadslid Buysse ook via deze weg nog bedanken voor de fantastische samenwerking van de afgelopen 2 jaar.  Hij heeft veel respect voor haar moedige beslissing die niet makkelijk was. 

 

De collega-raadsleden wensen raadslid Buysse ook nog veel geluk via de chat. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt een bijzondere commissie voor deontologische code voor mandatarissen voorzien.

Deze commissie bestaat uit 11 leden. De mandaten worden, conform het huishoudelijk reglement, als volgt aan de fracties toegekend:

N-VA: 6 leden

CD&V: 2 leden

Brasschaat 2012: 1 lid

Vlaams Belang: 1 lid

Open VLD: 1 lid

PVDA: 0 leden

PVDA is niet vertegenwoordigd in deze commissie. Om die reden kan de fractie, conform het decreet, een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.

 

Op 14 december 2020 nam Christophe Thomas ontslag als raadslid. Het is aangewezen hem te vervangen in de bijzondere commissie voor deontologische code voor mandatarissen.

 

Juridisch kader

Artikel 39 van het decreet lokaal bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De commissie inzake deontologische code voor lokale mandatarissen wordt als volgt samengesteld:

 

Voor N-VA:

          Karin Beyers

          Erwin Callens

          Karina Hans

          Bruno Heirman

          Hedwig Van Baarle

          Walter Vermeulen

 

Voor de Open VLD-fractie:

          Anne Van Aperen

 

Voor de CD&V-fractie:

          Niels de Kort

          Jef Konings

 

Voor de Brasschaat 2012-fractie:

          Rudi Pauwels

 

Voor de Vlaams Belang-fractie:

          Dimitri Hoegaerts

 

De PVDA-fractie duidt Rob Eeman aan als lid met raadgevende stem.

 

Art.2.- Tom Versompel is voorzitter.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021