Zitting van maandag 25 januari 2021

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 14 december 2020.

Op 14 december 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

 

2 Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code . Wijziging leden.

In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt een bijzondere commissie voor deontologische code voor mandatarissen voorzien.

Deze commissie bestaat uit 11 leden. De mandaten worden, conform het huishoudelijk reglement, als volgt aan de fracties toegekend:

N-VA: 6 leden

CD&V: 2 leden

Brasschaat 2012: 1 lid

Vlaams Belang: 1 lid

Open VLD: 1 lid

PVDA: 0 leden

PVDA is niet vertegenwoordigd in deze commissie. Om die reden kan de fractie, conform het decreet, een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.

 

Op 14 december 2020 nam Christophe Thomas ontslag als raadslid. Het is aangewezen hem te vervangen in de bijzondere commissie voor deontologische code voor mandatarissen.

 

Publicatiedatum: 15/01/2021