Zitting van maandag 29 maart 2021

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer, Anne Van Aperen en Johan Caluwé - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Shana Claessens - raadslid

 

Overzicht punten

 

 

1 Ontslag raadslid Johan Caluwé uit het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

2 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

3 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 22 februari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

4 Wijziging organogram. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

5 VIA6-akkoord.Eenmalige verhoging eindejaarstoelage. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

6 Van Hemelrijcklei. Erfpacht De Voorkempen. Goedkeuring dadingsovereenkomst. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021