Zitting van maandag 25 mei 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 27 april 2020.

Op 27 april 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

2 IGEAN dienstverlening. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 19 juni 2020.

De raad van bestuur van heeft beslist om de algemene vergadering te organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u met volgende dagorde:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5.Presentiegelden – aanpassen

6.Goedkeuren van de statutenwijziging.

 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten.

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

3 IGEAN milieu en veiligheid. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 19 juni 2020.

De raad van bestuur heeft beslist om de algemene vergadering te organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u met volgende dagorde:

1)      Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2)      Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3)      Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4)      Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5)      Presentiegelden – aanpassen

6)      Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten.

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

4 CIPAL dienstverlenende vereniging. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de digitale algemene vergadering van 25 juni 2020.

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL nv en ontving de oproep voor de algemene vergadering van 25 juni 2020 met de volgende agendapunten:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019

3)      Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

4)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019

5)      Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

6)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019

7)      Vervanging bestuurder

8)      Wijziging maatschappelijke zetel

9)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Aan de raad wordt voorgesteld de agendapunten goed te keuren en de gemeentelijke vertegenwoordiger, Erwin Callens te mandateren.

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

5 Mondelinge vraag van Inge Hermans, raadslid namens Brasschaat2012 over bijkomende extra middelen voor de ocmw's voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Op 17 mei 2020 stuurde Inge Hermans, namens Brasschaat2012, een mondelinge vraag over de bijkomende extra middelen voor de OCMW's.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de vraag.

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

6 Mondelinge vraag van Inge Hermans, raadslid namens Brasschaat2012, over het gebruik van laptops en de overeenkomst met de ouders voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Op 17 mei 2020 stuurde Inge Hermans, namens Brasschaat2012, een mondelinge vraag over het gebruik van laptops en de overeenkomst hiervoor met de ouders.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de vraag.

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

7 Mondelinge vraag van Rob Eeman over de aanvragen voor financiële steun in Brasschaat voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Op 20 mei 2020 stuurde Rob Eeman, namens PVDA, een mondelinge vraag over de aanvragen voor financiële steun in Brasschaat.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de vraag.

 

Publicatiedatum: 25/05/2020