Zitting van maandag 25 mei 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 27 april 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

 

 

2 IGEAN dienstverlening. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 19 juni 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

 

 

3 IGEAN milieu en veiligheid. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 19 juni 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

 

 

4 CIPAL dienstverlenende vereniging. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de digitale algemene vergadering van 25 juni 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

 

 

5 Mondelinge vraag van Inge Hermans, raadslid namens Brasschaat2012 over bijkomende extra middelen voor de ocmw's voor de raad voor maatschappelijk welzijn. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

 

 

6 Mondelinge vraag van Inge Hermans, raadslid namens Brasschaat2012, over het gebruik van laptops en de overeenkomst met de ouders voor de raad voor maatschappelijk welzijn. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

 

 

7 Mondelinge vraag van Rob Eeman over de aanvragen voor financiële steun in Brasschaat voor de raad voor maatschappelijk welzijn. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2020