Zitting van maandag 27 april 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 30 maart 2020.

Op 30 maart 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

 

2 Aanpassing organogram met ingang van 1 januari 2020. Goedkeuring.

In zitting van 24 juni 2019 werd de laatste wijziging aan het gemeenschappelijk organogram goedgekeurd.

 

Na goedkeuring van budget 2020 is het noodzakelijk om het gemeenschappelijk organogram te actualiseren met de wijzigingen die werden besproken en weerhouden. Een overzicht van de wijziging wordt bijgevoegd als bijlage.

 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de wijzigingen van het organogram.

 

Publicatiedatum: 17/04/2020