Zitting van maandag 30 maart 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 17 februari 2020.

Op 17 februari 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/03/2020
Overzicht punten

 

2 ZBB. Samenwerkingsovereenkomst verdeling pensioenlast 2020-2025. Goedkeuring.

Sinds de oprichting van de welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat zijn er diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen Zorgbedrijf en OCMW Brasschaat. De "samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 betreffende de verdeling van de pensioenlast" regelt op basis van enkele principes de verdeling van de pensioenlast tussen OCMW Brasschaat en Zorgbedrijf Brasschaat. De vorige overeenkomst liep tot 31 december 2019 en dient aldus vernieuwd te worden. De principes uit de vorige overeenkomst blijven gehandhaafd.

 

OCMW Brasschaat draagt de last van de responsabiliseringsbijdrage van Zorgbedrijf Brasschaat.

Voor de periode 2020-2025 is er een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage vanuit de Vlaamse Regering. Deze tussenkomst wordt door ZBB ontvangen en wordt in mindering gebracht van de toelage vanuit OCMW Brasschaat.

 

De financiële gevolgen zijn opgenomen in het meerjarenplan Gemeente-OCMW 2020-2025.

De concrete bedragen worden bijgestuurd aan de hand van de periodieke herramingen en de facturen van de Federale Pensioendienst.

 

Publicatiedatum: 20/03/2020
Overzicht punten

 

3 Mondelinge vraag van raadslid Inge Hermans, namens Brasschaat2012, over de verscherpte veiligheidsmaatregelen tegenover kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen.

Op 24 maart 2020 stuurde raadslid Inge Hermans, namens Brasschaat2012, een mondelinge vraag over de verscherpte veiligheidsmaatregelen tegenover kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de vraag.

 

Publicatiedatum: 26/03/2020