Zitting van maandag 27 januari 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 16 december 2019.

Op 16 december 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 17/01/2020
Overzicht punten

 

2 Ontslag raadslid Hermans uit het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Kennisneming.

Op .... 2020 heeft Ingeborg Hermans haar ontslag aangekondigd als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Brasschaat.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht kennis te nemen van dit ontslag. Dit ontslag gaat in conform artikel 95 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 17/01/2020
Overzicht punten

 

3 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring.

Raadslid Ingeborg Hermans heeft ontslag genomen als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Johan Caluwé is de eerste opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat.

 

Op 17 januari 2020 werd Johan Caluwé opgeroepen om in de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn en na onderzoek van de geloofsbrieven, de eed af te leggen in de handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 17/01/2020
Overzicht punten

 

4 Aaanpassing prijzen maaltijden dienstencentra. Goedkeuring.

De huidige prijzen van de maaltijden in de dienstencentra zijn van toepassing sinds 1 januari 2013.

 

Gelet op de lange periode zonder aanpassing en gelet op de besprekingen naar aanleiding van het MJP wordt de aan de raad gevraagd in te stemmen met volgende prijsverhoging:

 

          gebruikers met een OMNIO statuut betalen 0,50 euro meer (gewone maaltijd aan 7 euro, zondagmaaltijd aan 9 euro en feestmaaltijd aan 11 euro)

          gebruikers zonder OMNIO statuut betalen 1 euro meer (gewone maaltijd aan 8 euro, zondagmaaltijd aan 10 euro en feestmaaltijd aan 12 euro)

 

Publicatiedatum: 17/01/2020