Zitting van maandag 22 februari 2021

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer, Anne Van Aperen en Johan Caluwé - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Shana Claessens - raadslid

 

Overzicht punten

 

 

1 Ontslag raadslid Van Aperen uit het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

 

 

2 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

 

 

3 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 25 januari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

 

 

4 Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code. Wijziging leden. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

 

 

5 Goedkeuring engagementsverklaring zorgboerderij KINA p.v. te Boechout. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021