Zitting van maandag 21 oktober 2019

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 30 september 2019.

Op 30 september 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 11/10/2019
Overzicht punten

 

2 Vraag van raadslid Hermans, namens Brasschaat2012, over een aanvullend model-deontologische code voor de voorzitter en de leden van het BCSD.

De vraag van raadslid Hermans is toegevoegd.

 

Publicatiedatum: 11/10/2019