Zitting van maandag 14 december 2020

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 30 november 2020.

Op 30 november 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

 

3 Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 Update december 2020. Vaststelling deel OCMW.

Om een geïntegreerd sociaal beleid mogelijk te maken stellen gemeente en OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op, dat evenwel door elk van beide raden dient vastgesteld te worden voor zijn deel (zoals dat tot uiting komt in het schema M3), waarna de gemeenteraad het deel dat werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeurt.

 

Het vast bureau legt het ontwerp voor van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW.

 

Er wordt op diverse vlakken rekening gehouden met de impact van de COVID19-pandemie.

 

Het budgettair resultaat is positief in alle dienstjaren alsook de autofinancieringsmarge in 2025.

 

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

 

2 Uitvoering sectoraal akkoord

Naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen werden de lokale besturen verplicht de koopkracht van hun medewerkers te verhogen met een totaalbedrag van 300 euro per voltijds equivalent. Deeltijdse medewerkers worden pro rata vergoed.

 

Na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties en bespreking in het budgetconclaaf wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2021 de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques met 1,50 euro te verhogen. De zichtwaarde van de maaltijdcheques bedraagt dan 7,50 euro.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

 

Publicatiedatum: 04/12/2020