Zitting van maandag 25 februari 2019

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, Steven Broos, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Babs De Vocht, Ingeborg Hermans, Greet Verbert en Tom Thys - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

André Van Mechelen - raadslid

 

 

Robrecht Eeman verlaat de zitting, conform artikel 28 van het gemeentedecreet vanaf punt 5.

Robrecht Eeman raadslid  vervoegt de zitting vanaf punt 6.

 

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring notulen van de zitting van 28 januari 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Overzicht punten

 

 

Igean milieu en veiligheid. Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Punt bijlagen/links Kandidaat-Bestuurders IGEAN MV.pdf
Overzicht punten

 

 

Igean Dienstverlening. Aanduiding mandaten. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Punt bijlagen/links Kandidaat-Bestuurders IGEAN DV.pdf
Overzicht punten

 

 

Dienstverlenende vereniging Cipal. Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen. Mandatering van de vertegenwoordiger. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Punt bijlagen/links 20190122 Getekende oproepingsbrief BAV Cipal dv 22 maart 20219.PDF
Toelichtende nota BAV Cipal dv 22_03_2019.pdf
Overzicht punten

 

 

Zorgbedrijf Brasschaat. Aanduiding vertegenwoordigers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Overzicht punten

 

 

Kader voor de organisatiebeheersing. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Punt bijlagen/links 2018_Kader.pdf
20190204_CBS_kaderorganisatiebeheersing.pdf
Overzicht punten

 

 

Huishoudelijk reglement BCSD. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Punt bijlagen/links Voorstel_HR_BCSD_050219.pdf
Overzicht punten

 

 

Aanduiding vertegenwoordigers stuurgroep Kabas. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Overzicht punten

 

 

Aanstelling vertegenwoordigers van de raad voor maatschappelijk welzijn in de centrumraden van de lokale dienstencentra. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Overzicht punten

 

 

De Voorkempen HE. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2019
Punt bijlagen/links 20180214_Aanstelling bestuurders.pdf