Zitting van maandag 26 augustus 2019

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Jef Konings, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Babs De Vocht, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Tom Thys, Kasper Vanpoucke en Lisa Buysse - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Bart Brughmans, André Van Mechelen en Dieter Heughebaert - raadsleden

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 24 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Hermans vraagt waarom worden de jaarverslagen van de sociale dienst van het OCMW niet werden besproken door de raad. Ze vindt deze erg kwaliteitsvol en geven inzicht in de werking van het OCMW. Ze werden besproken op de vergadering van het BCSD, maar daar werden op zich weinig vragen gesteld.

 

Schepen Hans merkt op dat dit mogelijks komt door het agenderingsproces en de zomerplanning. Het is de bedoeling dat deze verslagen alsnog aan bod komen.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 24 juni 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 24 juni 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2019