Zitting van maandag 30 augustus 2021

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Jef Konings, André Van Mechelen, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer, Anne Van Aperen en Robert Geysen - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Bart Brughmans, Jan Jambon, Dieter Heughebaert, Johan Caluwé en Ellen Somers - raadsleden

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 28 juni 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

2 Zorgbedrijf Brasschaat. Wijziging vertegenwoordigers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

3 Raamcontract uitbreiding wifi-netwerk: access points en licenties gemeente en OCMW, GIB en basisonderwijs. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021