Zitting van maandag 30 augustus 2021

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 28 juni 2021.

Op 28 juni 2021 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

2 Zorgbedrijf Brasschaat. Wijziging vertegenwoordigers. Goedkeuring.

In zitting van 25 februari 2019 werden de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en raad van bestuur van Zorgbedrijf Brasschaat aangeduid. Op 30 september 2019 werden de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en raad van bestuur van Zorgbedrijf Brasschaat gewijzigd.

Op 22 juli 2021 heeft Shana Claessens ontslag genomen als raadslid. Het is aangewezen haar te vervangen in de algemene vergadering en raad van bestuur van Zorgbedrijf Brasschaat.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

3 Raamcontract uitbreiding wifi-netwerk: access points en licenties gemeente en OCMW, GIB en basisonderwijs. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het raamcontract uitbreiding wifi-netwerk: access points en licenties, bestemd voor gemeente en ocmw, waarvan een groot deel bestemd is voor het secundair onderwijs en basisonderwijs in het kader van de Digisprong.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021