Zitting van maandag 25 november 2019

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

4 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 21 oktober 2019.

Op 21 oktober 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 15/11/2019
Overzicht punten

 

1 Dienstverlenende vereniging Cipal. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 12 december 2019.

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

 

Op 12 december 2019 vindt de algemene vergadering van Cipal plaats met volgende agendapunten:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

2)      Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

3)      Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv

4)      Rondvraag

5)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten.

 

Publicatiedatum: 15/11/2019
Overzicht punten

 

2 Igean dienstverlening. Goedkeuring agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019.

De raad van bestuur van 23 oktober 2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11 december 2019 om 19 u met volgende dagorde:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2)      goedkeuren van de begroting 2020

3)      goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024

 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten.

 

Publicatiedatum: 15/11/2019
Overzicht punten

 

3 Igean milieu en veiligheid. Goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019.

De raad van bestuur van 23 oktober 2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11 december 2019 om 19 u met volgende dagorde:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2)      goedkeuren van de begroting 2020

3)      goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024

4)      innovatiefonds – bepalen bijdrage

5)      benoemen leden raad van bestuur

6)      benoemen leden adviescomités.

 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten.

 

Publicatiedatum: 15/11/2019
Overzicht punten

 

5 Aanvullende deontologische code BCSD

Bijgevoegde tekst dient ter aanvulling van de deontologische code voor de raadsleden en bevat specifieke bepalingen voor de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Ter informatie is tevens het tekstvoorstel met toelichtingen zoals opgesteld door VVSG bijgevoegd.

 

Publicatiedatum: 15/11/2019