Zitting van maandag 28 januari 2019

Van 21:30 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Steven Broos, Niels de Kort, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Babs De Vocht, Ingeborg Hermans, Greet Verbert en Tom Thys - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Luc Van der Schoepen - raadslid

 

Overzicht punten

 

 

Notulen en zittingsverslag van de openbare en geheime zitting van 17 december 2018 en van de openbare zitting van 2 januari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Overzicht punten

 

 

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Overzicht punten

 

 

Deontologische code. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Punt bijlagen/links 20190128_Deontologische code voor lokale mandatarissen.pdf
Overzicht punten

 

 

KINA: aanduiding vertegenwoordiging in Algemene Vergadering en eventueel voorstel kandidaat Raad van Bestuur - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Punt bijlagen/links KINA vertegenwoordiging in AV.pdf
Overzicht punten

 

 

Cipal dienstverlenende vereniging. Aanduiding van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering. - UITGESTELD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Punt bijlagen/links Brief aanduiding algemene vergadering.pdf
Overzicht punten

 

 

Lokale adviescommissie. Aanstelling vertegenwoordiger(s). - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Overzicht punten

 

 

Definitie dagelijks personeelsbeheer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Overzicht punten

 

 

Aanstelling van een voogd en toeziend voogd. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Overzicht punten

 

 

Aanstelling van een voogd en toeziend voogd. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019
Overzicht punten

 

 

Jaarlijks verslag voogdij. Kennisname. - KENNISGENOMEN

Publicatiedatum: 21/02/2019
Overzicht punten

 

 

toevoeging nieuwe mandataris schuldbemiddeling - GOEDGEKEURD

Publicatiedatum: 21/02/2019