Zitting van maandag 30 november 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

4 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 26 oktober 2020.

Op 26 oktober 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

 

1 Cipal dienstverlenende vereniging. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat voor de algemene Vergadering van de van 10 december 2020.

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal en wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de volgende agendapunten:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021

3)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

In zitting van 25 februari 2020 werd Erwin Callens met als plaatsvervanger Bart Thijs aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal.

 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

 

2 Igean dienstverlening. Besslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 16 december 2020.

De raad van bestuur van 21 oktober 2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 16 december 2020 om 19 u met volgende dagorde:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)      goedkeuren van de begroting 2021.

3)      In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

In zitting van 25 februari 2019 werd Joris Cauwelaert als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening  aangeduid, met als plaatsvervanger Karin Beyers.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

 

3 Igean milieu en veiligheid. Beslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van van 16 december 2020.

De raad van bestuur van 21 oktober 2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 16 december 2020 om 19 u met volgende dagorde:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)      goedkeuren van de begroting 2021

3)      innovatiefonds – bepalen bijdrage.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

In zitting van 25 februari 2020 werd de vertegenwoordiger, Joris Cauwelaert met plaatsvervanger Walter Vermeulen, van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.

 

 

Publicatiedatum: 20/11/2020