Zitting van maandag 30 september 2019

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 26 augustus 2019.

Op 26 augustus 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.

 

Publicatiedatum: 20/09/2019
Overzicht punten

 

2 Zorgbedrijf Brasschaat. Wijziging vertegenwoordigers. Goedkeuring.

In zitting van 25 februari 2019 werden de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en raad van bestuur van Zorgbedrijf Brasschaat aangeduid. Op 17 september 2019 heeft Babs De Vocht ontslag genomen als raadslid. Het is aangewezen haar te vervangen in de algemene vergadering en raad van bestuur van Zorgbedrijf Brasschaat.

 

Publicatiedatum: 20/09/2019
Overzicht punten

 

3 Jaarverslag sociale dienst. Kennisneming.

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de algemene sociale dienst, dienst tewerkstelling en KABAS.

 

Gelieve uw vragen en/of opmerkingen te bezorgen voor 25 september.

 

Publicatiedatum: 20/09/2019
Overzicht punten

 

4 Jaarverslag LOI. Kennisneming.

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2018 LOI.

 

Gelieve uw vragen en/of opmerkingen te bezorgen voor 25 september.

 

Publicatiedatum: 20/09/2019
Overzicht punten

 

5 Poets- en karweidienst toekomst: plan van aanpak.

In het kader van de bespreking rond de kerntaken van het bestuur stelde het vast bureau vast dat poetsdienst, noch karweidienst tot de echte kerntaken behoren.

 

Voor de poetsdienst wordt een uitdoofscenario voorgesteld over een periode van 5 jaar zodat zowel klanten als personeel een valabel alternatief kan aangeboden worden.

 

Voor karweidienst wordt stopzetting op 1 januari 2020 voorgesteld. Personeel van karweidienst kan ingeschakeld worden in de technische diensten/groendienst. Van daaruit kunnen nog kleine taken uitgevoerd worden voor het cliënteel van de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 20/09/2019