Zitting van maandag 29 april 2019

Van 22:27 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven en Carla Pantens - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Steven Broos, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Babs De Vocht, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Tom Thys en Kasper Vanpoucke - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Karina Hans - schepen

 

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 25 maart 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2019
Overzicht punten

 

 

De Voorkempen. Aanduiding bestuurder. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2019
Punt bijlagen/links Uitnodiging OCMW.pdf
Uitnodiging gemeente.pdf
Overzicht punten

 

 

Stand van zaken organisatiebeheersing. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2019