Zitting van maandag 17 februari 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 27 januari 2020.

Op 27 januari 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

 

2 Rechtspositieregeling specifiek personeel. Goedkeuring.

De coördinatie van de rechtspositieregeling van het specifiek personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd aangepast met:

          wijziging bevorderingsvoorwaarden

          wijziging jaarlijkse verlof berekening contractueel personeel

          aanpassingen als gevolg van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze aangelegenheid werd besproken met de representatieve vakorganisaties.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voormelde wijzigingen opgenomen in de rechtspositie regeling goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

 

3 Rechtspositieregeling bijzonder personeel met ingang van 1 januari 2020. Goedkeuring.

De coördinatie van de rechtspositieregeling van het bijzonder personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd aangepast met:

          wijziging bevorderingsvoorwaarden

          wijziging jaarlijkse verlofberekening

          aanpassingen als gevolg van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze aangelegenheid werd besproken met de representatieve vakorganisaties.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd voormelde wijzigingen in de rechtspositieregeling goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 07/02/2020