Zitting van maandag 15 april 2019

Van 13:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Philip Cools en Inez Ven - schepenen

 

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring notulen van 8 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda zitting van 29 april 2019 om 19 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Maandelijkse boordtabellen. Sociale dienst. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring huishoudelijk reglement Lokaal Opvang Initiatief. - GOEDGEKEURD