Zitting van maandag 16 november 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Goele Fonteyn - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 9 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda digitale zitting van 30 november 2020 om 21 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Einde tewerkstelling tijdelijke werkervaring van hulparbeidster 100 % - Kabas - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 19 november 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - WZC Vesalius middenstand (schoonmaak en keuken) - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW’s, met ingang van 16 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

5 Aankoop 20 gereviseerde laptops - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

6 Goedkeuring betaling witte bons juni tot oktober 2020: 3.750,89 € - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020