Zitting van maandag 1 juli 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Afwezig:

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 24 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Aanpassing van de fietsvergoeding woon/werk in de rechtspositieregeling. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Einde tewerkstelling tijdelijke werkervaring van hulparbeidster - verzorging WZC Vesalius - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 14 juli 2019. - KENNISGENOMEN