Zitting van maandag 11 januari 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 28 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda digitale  zitting van 25 januari 2020 om 21 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - Kringwinkel Brasschaat - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW’s, met ingang van 12 januari 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling ouderenzorg en projecten. Beëindiging tewerkstelling van een deskundige projecten in onderling akkoord. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Dienst administratieve ondersteuning. Aanstelling van een deeltijds (50%) vervangend medewerker, met ingang van 18 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling ouderenzorg en projecten. Poetsdienst. Aanstelling van een deeltijds (20%) vervangend medewerker, met ingang van 11 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Ontslag wegens dringende reden als hulparbeider 100 % - groendienst gemeente Brasschaat - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 7 januari 2021 om 15.30 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021