Zitting van maandag 31 augustus 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 24 augustus 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

2 Mondelinge vraag voor de raad voor maatschappelijk welzijn van Rob Eeman, namens PVDA, over COVID19-zomerscholen. Verzending naar raad voor maatschappelijk welzijn. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

3 Aanstelling jobstudent Dienstencentrum MTH. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling sociale dienst. Aanstelling KS als deskundige maatschappelijk assistent voor 100 % met een contract van bepaalde duur van 15 oktober 2020 tot en met 14 oktober 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

5 Aankoop voedselbons (type maaltijdcheque) voor behoeftigen OCMW. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020