Zitting van maandag 21 september 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 14 september 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

2 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst ouderenzorg. Afdeling poetsdienst aan huis. Beëindiging tewerkstelling van een polyvalent werkvrouw poetsdienst aan huis met toekenning van een opzeggingstermijn, met ingang van 28 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst ouderenzorg. Afdeling poetsdienst aan huis. Beëindiging tewerkstelling van een polyvalent werkvrouw poetsdienst aan huis met toekenning opzeggingstermijn, met ingang van 28 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst ouderenzorg. Afdeling poetsdienst aan huis. Beëindiging tewerkstelling van een polyvalent werkvrouw poetsdienst aan huis met opzeggingstermijn, met ingang van 28 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale dienst, Tewerkstellingsdienst. Aanvaarding ontslag in onderling akkoord van de tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeider 100 % - groendienst gemeente Brasschaat - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 22 september 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

6 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst ouderzorg. Overdracht van een contractueel polyvalent werkvrouw poetsdienst aan huis met ingang van 21 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

8 Goedkeuring aangepast klachtenreglement. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

9 Halfjaarlijkse rapportering klachten-meldingen. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020