Zitting van maandag 14 september 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 7 september 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda zitting van 28 september 2020 om 21 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Einde tewerkstelling tijdelijke werkervaring van hulparbeidster 100 % - schoonmaak WZC Vesalius - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 15 september 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

4 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling sociale dienst. Aanstelling AC als deskundige maatschappelijk assistent voor 80 % met een contract van bepaalde duur van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Bevordering tot deskundige beleidsinformatie onbepaalde duur, met ingang van 15 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Toewijzing van een opdrachthouderschap voor de functie van afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening, met ingang van 15 september 2020 en toekenning toelage opdrachthouderschap. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst Ouderenzorg. Poetsdienst aan huis. Aanvaarding ontslag in onderling akkoord als polyvalent werkvrouw - in het kader van de dienstencheques, met ingang van 14 september 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020