Zitting van maandag 8 april 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Philip Cools, Goele Fonteyn, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Myriam Van Honste en Inez Ven - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring notulen van 1 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2019
Overzicht punten

 

 

Consolidatie AXA  0% AO 20171206. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2019
Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Einde tewerkstelling tijdelijke werkervaring van hulparbeider - groendienst gemeente Brasschaat - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 1 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2019
Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - Kabas - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 15 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2019
Overzicht punten

 

 

Raamcontract brandblustoestellen. Goedkeuring. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2019
Overzicht punten

 

 

Stand van zaken organisatiebeheersing. Kennisneming. Verzending naar raad voor maatschappelijk welzijn. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2019