Zitting van maandag 29 april 2019

Van 14:30 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven en Carla Pantens - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Karina Hans - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van15 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeider 100 % (klusjesman) - APB POA Expertisecentrum De Masten - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 1 mei 2019. - GOEDGEKEURD