Zitting van maandag 15 maart 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 8 maart 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda digitale zitting van 29 maart 2021 om 21 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - KDV Augustijntje - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW’s, met ingang van 16 maart 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

4 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Maatschappelijke dienstverlening. Algemene sociale dienst. Aanstelling van een vervangend deskundige maatschappelijk werk, met ingang van 15 maart 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

6 Huur digitale afdrukapparaten gemeente, OCMW, AGB en politiezone Brasschaat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021