Zitting van maandag 16 augustus 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Adinda Van Gerven en Karina Hans - schepenen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 9 augustus 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda digitale zitting van 30 augustus 2021om 21 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling ouderenzorg en projecten. Dienst projecten ouderenzorg. Wijziging aanstelling van een deskundige, met ingang van 2 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Algemene sociale dienst. Wijziging aanstelling van een deskundige, met ingang van 2 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Algemeen sociale dienst. Aanstelling van een deeltijds (10%) vervangend deskundige maatschappelijk werk, met ingang van 2 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Algemeen sociale dienst. Aanstelling van een deeltijds (20%) vervangend deskundige maatschappelijk werk, met ingang van 2 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Ontslag wegens dringende reden als hulparbeider 50 % - KDV Duimelot- in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 13 augustus 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

 

8 Raamcontract uitbreiding wifi-netwerk GIB: access points en licenties - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

 

9 Overeenkomst met KINA voor ondersteuning door psycholoog - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021