Zitting van maandag 7 december 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 30 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Aanvaarding ontslag voor 20% van een deskundige maatschappelijk werk in onderlinge overeenkomst, met ingang van 1 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Uitbreiding aanstelling van een deskundige maatschappelijk werk tot 80%, met ingang van 15 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Dienst administratieve ondersteuning. Aanstelling van een vervangend medewerker voor 20%, met ingang van 8 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Wijziging aanstelling van een deskundige maatschappelijk werk, met ingang van 1 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Schorsing tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeider 100 % - groendienst gemeente Brasschaat - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 1 december 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020