Zitting van maandag 5 augustus 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools en Carla Pantens - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn, Inez Ven en Karina Hans - schepenen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 29 juli 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda zitting van 26 augustus 2019 om 19 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Igean dienstverlening. Verslag jaarvergadering 28 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Igean milieu en veiligheid. Verslag jaarvergadering 28 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN