Zitting van maandag 26 juli 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Bruno Heirman - plaatsvervangend waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Inez Ven - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 19 juli 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

2 Consolidatie 0% AO 20210209 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling Kabas. Aanstelling medewerker jobstudent van 16 augustus 2021 tot en met 15 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling administratie sociale dienst. Beëindigen tewerkstelling jobstudent. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling administratie sociale dienst. Bijkomende aanstelling van een medewerker jobstudent van 26 juli 2021 tot en met 31 juli 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Ouderenzorg en projecten. Tewerkstellingsdienst. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 50 % - OLO Tierlantijn – KDV De Blokkedoos- in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 2 augustus 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein Persoonsgebonden zaken. Ouderenzorg en projecten. Poetsdienst. Ontslag definitieve medische ongeschiktheid van een polyvalent werkvrouw - in het kader van de dienstencheques, met ingang van 16 augustus 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling ouderenzorg en projecten. Dienstencentra. Schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een contractueel deeltijds polyvalent werk-man/-vrouw, met ingang van 2 augustus 2022, in afwachting van het resultaat van de selectieprocedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Ouderenzorg en projecten. Tewerkstellingsdienst. Einde tewerkstelling tijdelijke werkervaring van hulparbeider 100 % - Kringwinkel Kapellen - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 4 augustus 2021. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

 

10 Dag van de zorg 2022 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 04/08/2021