Zitting van maandag 21 december 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

5 Goedkeuring notulen van 14 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

1 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst ouderenzorg. Afdeling poetsdienst aan huis. Aanvaarding ontslag in onderling akkoord van een polyvalent werkvrouw poetsdienst aan huis, met ingang van 4 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling maatschappelijke dienstverlening. Dienst administratieve ondersteuning. Aanstelling van een deeltijds (50%) medewerker onbepaalde duur, met ingang van 5 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst ouderenzorg. Afdeling poetsdienst aan huis. Aanvaarding ontslag in onderling akkoord van een polyvalent werkvrouw poetsdienst aan huis, met ingang van 8 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - Lokaal Mondiaal Beleid, gemeente Brasschaat - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW’s, met ingang van 4 januari 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020