Zitting van maandag 30 november 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 23 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda digitale zitting van 14 december 2020 om 21 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 50 % - Pure Pauze OLO - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW’s, met ingang van 8 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

5 Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 Gemeente en OCMW. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

6 Gezond voedsel voor mensen in armoede

Voedseldistributieplatform KINA - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020