Zitting van maandag 12 oktober 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Bruno Heirman - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 5 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda zitting van 26 oktober 2020 om 21 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Wijziging arbeidsprestaties van 60 % naar 100 % van de tewerkstelling als hulparbeider - cafetaria kinderboerderij Aralea - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 13 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - KDV Duimelot van OLO Tierlantijn - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW’s, met ingang van 13 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

5 Jaarverslag sociale dienst en Kabas 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020