Zitting van maandag 14 december 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 7 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Einde tewerkstelling tijdelijke werkervaring van hulparbeidster 100 % - poetshulp internaat Heidehof - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 16 december 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Leveren drukwerk voor gemeente, OCMW en AGB Brasschaat 2020-2024 - Kennisgave gunning - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 goedkeuring addendum medische controles mediwe - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020