Zitting van maandag 11 maart 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven en Carla Pantens - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Karina Hans - schepen

 

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring notulen van 4 maart 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda zitting van 25 maart 2019 om 19 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - schoonmaak - WZC Vesalius - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 15 maart 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeider 100 % - APB POA De Masten - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 15 maart 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling sociale dienst. Aanstelling van een deskundige maatschappelijk werk, met ingang van 1 november 2018. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling sociale dienst. Aanstelling van een deskundige maatschappelijk werk, met ingang van 1 november 2018. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling ouderenzorg. Poetsdienst aan huis. Nota vervoersonkosten poetsdienst. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

kennisname boordtabellen schuldhulpverlening - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Maandelijkse boordtabellen. Sociale dienst. Kennisname. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring huishoudelijk reglement Lokaal Opvang Initiatief. - UITGESTELD