Zitting van maandag 27 mei 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 20 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Reglement eretekens. Verzending aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 50 % - poetshulp internaat Heidehof - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 15 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale Dienst. Tewerkstellingsdienst. Aanvaarding ontslag in onderling akkoord van de tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - kringwinkel Brasschaat - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 21 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 kennisname jaarverslag sociale dienst - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

6 kennisname jaarverslag LOI - KENNISGENOMEN