Zitting van maandag 2 augustus 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Bruno Heirman - plaatsvervangend waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Goele Fonteyn - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 26 juli 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

 

2 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Ouderenzorg en projecten. Tewerkstellingsdienst. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - KDV Boskadees - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 2 augustus 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Ouderenzorg en projecten. Tewerkstellingsdienst. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeider 100 % - Aralea Verhardingen - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 9 augustus 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Ontslag wegens dringende reden als hulparbeider 100 % - Kringwinkel Kapellen - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 28 juli 2021 om 13.12 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/08/2021