Zitting van maandag 3 juni 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Inez Ven - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 27 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Raad voor maatschappelijk welzijn. Vaststelling agenda zitting van 24 juni 2019 om 19 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeider 100 % - lader/losser Oxfam Solidariteit Wilrijk - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's, met ingang van 1 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Verhoging percentage 2de pensioenpijler naar 3%, met ingang van 1 januari 2019 - verzending naar OR - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 OCMW Jaarrekening 2018. Verzending OCMW raad - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Selab aanvraag ESF project outreach en activering 2019-2021, ondertekening  intentieverklaring - GOEDGEKEURD