Zitting van maandag 23 november 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 16 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst ouderenzorg. Afdeling poetsdienst aan huis. Beëindiging tewerkstelling van een polyvalent werkvrouw poetsdienst aan huis met opzeggingstermijn, met ingang van 30 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeider 100 % - Goed Wonen vzw - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW’s, met ingang van 16 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid, Verzekeringen Auto en Verzekering Hospitalisatie voor de Gemeente Brasschaat, OCMW Brasschaat, Politiezone Brasschaat, AG Brasschaat, EVA vzw Sport Plus Brasschaat en Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve (2020-024) – Kennisgave gunning. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020