Zitting van maandag 26 oktober 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen van 19 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2020
Overzicht punten

 

 

2 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Sociale tewerkstelling. Tewerkstelling tijdelijke werkervaring als hulparbeidster 100 % - Kabas - in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW’s, met ingang van 9 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2020